HAKKIMDA

ÇEVLİK

Eylül ERDOĞAN

Mersin’de doğdum. İstanbul Üniversitesi’nde İktisat okuduktan sonra bir enstitüden uluslararası ticaret ağırlıklı e-trade eğitimi aldım. İkinci üniversite kapsamında İstanbul Üniversitesi’nde Sosyal Hizmetler ön lisans bölümünü tamamladım. Şu anda Anadolu Üniversitesi’nde üçüncü bir bölüm okumaktayım.

2002 Yılında başladığım farkındalık ve şifa teknikleri çalışmaları sırasında içimdeki şaman ile tanışmam spiritüel konulara olan ilgimi daha da artırdı ve yüzlerce farklı şifa tekniğini araştırıp öğrenmeme vesile oldu.

2011 yılında regresyonla tanışmam ise hayatımda çok hızlı ve köklü dönüşümlere sebebiyet verdi. Bu sebeple regresyon terapisi eğitimi alarak profesyonel uygulayıcı olmaya ve insanlara şifalanma süreçlerinde aracı olmaya karar verdim.

2012-2014 yılları arasında Mersin’de farkındalık ve şifa teknikleri eğitimleri verdim. 2013 yılı itibari ile de bireylere regresyon terapi seansları düzenlemekteyim.

Çocuklarla çalışmaktan büyük keyif aldığım için regresyon terapisi eğitiminden sonra çocuklarla regresyon ileri eğitimini de tamamladım.

Covid sonrası tamamen online olarak düzenlediğim bireysel seanslarla ilgili bilgi almak için bana “regresyongunlugu@gmail.com  “adresinden veya ana sayfadaki iletişim bölümünde yer alan telefon numarasından ( whatsapp ) ulaşabilirsiniz. Seansta olduğum saatlerde telefonum kapalı olduğu için ilk irtibatın MUTLAKA emaille yapılmasını tercih ediyorum.

EARTh Association ( Dünya Regresyon Terapistleri Birliği ) profesyonel üyesiyim.

 

Aldığım Eğitimlerden Bazıları ( 2012 Sonrası ):

KARMA ASTROLOJİSİ

Temel ve Orta Seviye :  2020-2021 

Eğitmen :  Zeynep Ceyhan

Zümrüd-ü Anka ( İleri Seviye ) :  2021- 2022 

Eğitmen : Oğuzhan Ceyhan

Valhalla Gizemleri :  Şubat 2022-Ocak 2023 

Eğitmen :  Oğuzhan Ceyhan

Pinhandan Ayana ( İleri Seviye ) : 2022-devam ediyor

Valknut ( Runelar ve Runik Astroloji, Runik Ritüelller, İskandinav Şamanizmi, Radyestezi ) : Mart 2023-devam ediyor

Eğitmen : Oğuzhan Ceyhan

 

 

ONLINE TEACHINGS WITH SVAGITO R. LIEBERMEISTER

When Life Stops: Trauma, Bonding and Family Constellation   ( 26 Ekim 2022 )

Masterclass V: Systemic Approach to Dealing With Adversity, Part 2    ( 6 Mayıs 2020 )

Masterclass VI: Systemic Approach in Healing& Dealing With Illnesses & Physical/ Psychological Symptoms    ( 28 Mayıs 2020 )

Masterclass with Svagito: Dealing with Dissociation and Denial     (  3 Aralık 2020 )

 

 

ÇOCUKLARDA ÖĞRENME PROBLEMLERİ, DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİMİ  ( 18-20 Ekim 2019 ) : Çocuk Hastalıklarına Recall Healing & Yeni Alman Tıbbı Yaklaşımı ile Bakış

Eğitmen : Gilbert Renaud ( PhD )

 

 

SVAGITO R. LIEBERMEISTER ILE WORKING WITH PEOPLE TRAINING: ( 13-17 Eylül 2019 )

MODÜL 2 : SEVGİ VE İLİŞKİLER – Love and Relationship : Gerçek sevgiyi deneyimlemek, transformasyonun ve iyileşmenin temelidir. Geçmiş koşullanmalarımız nedeniyle bizim sevgi olarak isimlendirdiğimiz şey çoğu zaman taleplerimiz ya da bilinçsizce karşı tarafı kurtarma çabalarımızla karıştırılır.
Kökte çözümlenmemiş aile bağlarımız nedeniyle karşı tarafın önünde huzurlu ve ona saygı duyarak kalmakta zorlanırız. Bu modülde başkaları ile bağlantıdayken kendimizle nasıl daha çok bağlantılı kalabilir ve kendi eski paternlerimizin ötesine nasıl geçebiliriz öğreneceğiz. Geştalt modeli kullanarak ebeveyn ve eşlerimizle ilişkilerimizi keşfedecek ve ilişkiler nasıl daha harmoni içinde akabilir deneyimleyeceğiz.

 

 

SEVGİ, GERÇEK GÜVEN VE İLİŞKİLER- LOVE, REAL TRUST AND RELATIONSHIP   ( Nisan-Aralık 2019 )

1.MODÜL: SOYUTLANMA VE BAĞ KURMA- ISOLATION AND CONNECTION ( 3 Gün )

Eğitmen : Tabish RONCUCCI ( Learning Love Institute Eğitmeni )

2. MODÜL : İHTİYAÇLARIMIZI KUCAKLAMAK ve SINIR KOYABİLMEK  ( 3 Gün )

Eğitmen : Devani Dilek YILDIZ ( Learning Love Institute Eğitmeni )

3. MODÜL : UTANÇ VE SUÇLULUĞU ŞİFALANDIRMAK- UNDERSTANDING SHAME AND GUILT ( 4 Gün )

Eğitmen :  Tabish RONCUCCI ( Learning Love Institute Eğitmeni )

4. MODÜL : KENDİ GERÇEĞİNİ YAŞAMAK VE SEVGİ ( 3 Gün )

Eğitmen : Devani Dilek YILDIZ ( Learning Love Institute Eğitmeni )

 

 

PSİKO-BİYOLOJİ: 5 Gün ( 2016 )

Beynin hayatta kalma fonksiyonu-Hayat çizgisi-tetikleyen ve programlayan çatışmalar

Belli hastalıkların arkasında yatan duygusal şok ve davranış kalıpları

Proje amacı-Ana karnı deneyimlerinin hayatımıza etkileri

Aile ağacındaki tekrar eden anılar-Aile ağacı hafızası

Çıkarsamalar, iç görüler-Geleceğe köprü ve iyileşme koşulları

Eğitmen: Marie-Ginette RHEAULT

 

 

REGRESYON TERAPİSİ: ( 2013 )

1- Regresyon Terapistliği Eğitimi , Radianced Danışmanlık & Eğitim
2- Çocuklarla Regresyon İleri Eğitimi , Radianced Danışmanlık & Eğitim
3- SRTA Convention 2014 ( Merkezi İngiltere’de bulunan, Spiritüel Regresyon Terapistleri Birliği’nin Kongresi )
Regression To Non-Human Lives ( Dünya Dışı ve İnsan Olunmayan Yaşamlar ), Diba Ayten Yılmaz
Working with Energy Skills from Atlantis or Lemuria ( Atlantis ve Lemurya’dan Gelen Yetenekler ), Andy Tomlinson

4-İLERİ TEKNİKLER: ( Radianced Danışmanlık & Eğitim )

5-HANS TEN DAM ( 2015 )

İlk gün: Kafa karışıklığı ve delirme ile başa çıkmak
Bazı danışanlar karışık hisseder veya konuşurlar.
Çocuklar yetişkinlerin eylemlerini anlamadıkları zaman kafaları karışır.
Veya kişi kafasına yönelik bir çarpma yaşadığında, kafasında ilgili bölge hasar gördüğünde benzer bir kaos oluşur. 
Kafa karışıklığı delirmeye giden ilk durak. 
Bu workshop’da kafa karışıklığının kaynaklarını araştıracağız. 
 
 
İkinci gün: Beden bölümlerini keşfetmek ve entegre etmek
Bazı insanlar hep aynı beden bölgesinde problem yaşarlar.
Bizim deyişimizle o bölgede negatif yük vardır.
Hatta bazı insanlar belli bir beden bölgesini kendilerine ait hissetmezler.
 
 
 

SVAGITO İLE SEVGİNİN KÖKLERİ-Osho Aile Sergisi Eğitimi ( 1. Modül ) (2014 )

Eğitimin kapsadığı bazı başlıklar aşağıdaki gibidir:

*Aile sisteminde sevgi ve düzen (Bunu destekleyenler ve azaltan, zarar verenler)
*Ebeveyn- Çocuk ve Kadın-Erkek ilişkisinde zorlukların ortaya çıkmasının ana sebepleri
*Vicdanın işlevi
*Alma ve verme arasındaki denge
*Çözüme yönelik yaklaşım
*İyileştiren cümleler
*Kör sevgi ile bilinçli, bilen sevgi arasındaki fark
*Anneye yönelimin erken dönem kesintisi

SVAGITO İLE SEVGİNİN KÖKLERİ-Osho Aile Sergisi Eğitimi ( 2. Modül )

* Ailenin Ötesi

– Şifa verici hareketleri fark edip odaklanmak
– Aile sistemi dışındaki sistemlerin fonksiyonları (iş ve ekip çalışmaları, sistem olarak beden ve para ile ilişki sistemi ve benzerleri)
– Aile Sergisi çalışmasını pratik etmek
– Aynı zamanda bazı spesifik temalar ( Mesela eşcinsel ilişkiler, cinsel taciz, evlat edinilme, kürtaj ve diğerleri )

SVAGITO İLE AİLE DİZİMİNİN ÖTESİ- Yaşam, Ölüm, Sevgi  ( 2018 )

* Svagito bu kez aile dizimini , onun ötesine geçerek sevgi, hayat, ölüm kavramları üzerinden işliyor .

 

 

TANTRA İNZİVASI  ( 2016 )

*Meryem Suna

 

 

KENDİNİ RENKLENDİREREK İNCELT – Mark Wentworth ile Ruh İçin Kilo Takibi ( 2016 )

Kendini Renklendirerek İncelt çalışmasının faydaları:
* Yedikleriniz ihtiyaç ya da oburluğunuzdan olmayacak ” Kendini Renklendirerek İncelt ” ile yemek alışkanlığınız doğal olarak değişecek.
* Her seviyede kilo vererek, duygusal ve zihinsel olarak özgürleşerek kendi hakkınızdaki duygunuz da özgürleşmiş ve hafiflemiş olacak.
*İç bilgeliğinizi talep ederken bedeniniz size kendi renk hikayesini anlatacak. Beden farkındalığına erişerek “gerçek benliğiniz” dışınızda parıldayacak.

Kendini Renklendirerek İncelt insanlara kilo almalarının gerçek nedenini bulmalarında ve en önemlisi uzun süreli kalıcı sonuca nasıl ulaşacakları konusunda destek olan oldukça güçlü bir programdır.

 

 

KANITA DAYALI ZİHİNSEL MEDYUMLUK: (2012-2013 ARASI )

1-Mediumship Training , Shannon Bethel: Bir yıllık eğitimden bazı başlıklar aşağıdaki gibidir:
a) Psychic&Soul Level work & energywork ( Psişik okuma, duru-biliş içeren enerji çalışmaları, egzersizler..vb )
b) Mediumship ( kanıta dayalı zihinsel medyumluk )
c) Platformwork ( topluluk önünde yapılan bir çeşit çalışma )
d) Mediumistic Healing ( Trance Healing ): (Medyumların kullandıkları psişik bir şifa türü. Trans şifası olarak da bilinir.)
e) Guides&Helpers ( Rehberler & Yardımcılar )
f) Psychic& Spiritartwork ( Psişik ve Ruhsal Sanat )
g) Remote viewing ( Şamanların kullandıkları uzaktan görüntüleme yöntemi )
………………… etc.

 

 

ŞAMANİZM : ( 2012 )

1-Shamanic Journey  ( Şamanik Yolculuk )  ,  Juanita Puddifoot
2-Shamanic Healing and Soul Retrieval ( Şamanik Şifa ve Canı Geri Getirme ) , Juanita Puddifoot

3-Leo Rutherford ile Yıldız Kızı Çemberi Ön Atölye Çalışması ( Haz. 2016 )

 

NOT-1) Üstte paylaştığım eğitim başlıkları  2012’den sonra almaya başladığım ve tamamladığım eğitimlerdir.  Onların haricinde uzaktan online olarak aldığım ama yarım bıraktığım psikoloji dersleri, geçmişte aldığım yaşam koçluğu temel düzey eğitimi, sadece başlıkları en az 3-4 sayfa sürebilecek olan ve sayısını unuttuğum şifa teknikleri eğitimleri gibi eğitimlerim de var. Bunların hiçbirini seanslarda kullanmamaktayım.

NOT-2) Bu blog sayfasında yer alan bütün vakalar, regresyon danışmanlığı verilen kişilerin izniyle yazılmıştır. Hiçbir uygulama, tıbbi tedavi yerine geçmez. Her türlü tıbbi sorununuz için ilk etapta mutlaka bir tıp doktoruna başvurmalısınız. Bu sebeple, kişinin uygunluğunu incelemeden direkt olarak randevu verememekteyim.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s